Huisartsenpost Tilburg

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Mijn medicijnen zijn op. Kan ik via de huisartsenspoedpost herhaalmedicatie krijgen?

Normaal gesproken vraagt u een herhalingsrecept aan via uw eigen huisarts. Alleen in geval van nood kan een huisarts op de huisartsenspoedpost een herhaalrecept voorschrijven. Deze schrijft dan de hoeveelheid medicijnen voor die u nodig heeft tot het volgende spreekuur van uw eigen huisarts.