Huisartsenpost Tilburg

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Ik ben het oneens met de hoogte van de rekening. Wat kan ik doen?

De huisartsenspoedpost kan niets veranderen aan de hoogte van uw rekening. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de gehanteerde tarieven vast.