Huisartsenpost Tilburg

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Ik heb met spoed een tandarts nodig, bel ik de huisartsenspoedpost?

 • Ik heb geen vervoer naar de huisartsenspoedpost. Kan de huisarts naar mij toe komen?

  Indien u geen eigen vervoer heeft, is dat geen reden om de visite rijdende huisarts te sturen. U dient zelf voor vervoer te zorgen. U kunt bijvoorbeeld familie of buren vragen, of een taxi bellen. Uiteraard wordt een goede afweging gemaakt en wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden, zoals verblijf in een verzorgingshuis.

 • Ik ben doof of slechthorend. Hoe kan ik contact opnemen?

  Als u een auditieve beperking of een spraakbeperking heeft, kunt u de huisartsenspoedpost bellen via KPN Teletolk (www.kpn.com/teletolk). Dit is een tekst- en beeldbemiddelingsdienst waardoor doven, slechthorenden, mensen met een spraakbeperking en horenden met elkaar bellen. Wanneer u niet (meer) in staat bent om gebruik te maken van reguliere telefonie, kunt u gebruik maken van […]

 • Ben ik meteen aan de beurt als ik een afspraak heb?

  In principe wel. We streven hiernaar, juist omdat de afspraak al vooraf telefonisch wordt ingepland. Het kan voorkomen dat u moet wachten omdat consulten uitlopen of omdat er hogere spoedeisende hulpvragen tussendoor komen die voorgaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.

 • Wat als ik overdag geen tijd heb om naar mijn eigen huisarts te gaan?

  Het mag geen reden zijn om de huisartsenspoedpost te raadplegen, wanneer u overdag geen tijd heeft uw eigen huisarts te bezoeken. Buiten kantooruren kunt u uitsluitend voor klachten waarvan de behandeling absoluut niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten, telefonisch contact opnemen met de huisartsenspoedpost.

 • Kan ik zonder afspraak naar de huisartsenspoedpost komen?

  Nee, het is voor uzelf en voor de organisatie op de huisartsenspoedpost van belang om eerst te bellen en uw klacht te vertellen. Daarna wordt samen met u bekeken of u geholpen bent met een advies, of er een afspraak voor een consult gemaakt moet worden of er een visite wordt gepland.