Huisartsenpost Tilburg

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Ik heb geen vervoer naar de huisartsenspoedpost. Kan de huisarts naar mij toe komen?

Indien u geen eigen vervoer heeft, is dat geen reden om de visite rijdende huisarts te sturen. U dient zelf voor vervoer te zorgen. U kunt bijvoorbeeld familie of buren vragen, of een taxi bellen.

Uiteraard wordt een goede afweging gemaakt en wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden, zoals verblijf in een verzorgingshuis.