Huisartsenpost Tilburg

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Waarom worden er zoveel vragen aan de telefoon gesteld?

Er zijn twee soorten vragen die worden gesteld: over uw persoonlijke gegevens en over uw medische gegevens.

Uw persoonlijke gegevens zijn bedoeld voor onze administratie (bijvoorbeeld declaratie bij uw zorgverzekering dan wel berichtgeving over uw contact aan de eigen huisarts).

De vragen over uw medische gegevens helpen de triagist (doktersassistente of verpleegkundige) om de ernst en de urgentie van uw situatie in te schatten. Als na enkele vragen duidelijk sprake is van een levensbedreigende situatie, zal er direct voor (ambulance) hulp worden gezorgd. Als dit niet het geval is, kan er worden ingeschat hoe u het beste geholpen kunt worden. De triagist kan u een zelfzorgadvies geven, een afspraak met de dienstdoende huisarts op de huisartsenspoedpost maken of de dienstdoende huisarts bij u langs sturen.